Γαλβανιζε Πασσαλοι

Για την στήριξη των αμπελιών σας διαθέτουμε γαλβανιζέ πάσσαλους τους οποίους κατασκευάζουμε αποκλειστικά εμείς. Το πλεονέκτημα του γαλβανισμένου πάσσαλου, είναι ότι δεν χρειάζεται βάψιμο, και δεν οξειδώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Για να πραγματοποιηθεί σωστή στήριξη του αμπελιού οι πάσσαλοι πρέπει να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα λαμάκια - γωνάκια τα οποία και αυτά είναι γαλβανιζέ.

Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να γίνει διάτρηση στους πασσάλους στα μήκη που επιθυμείτε.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε δείγματα φωτογραφιών

 Πάσσαλοι για αμπέλια

 - Γαλβανιζέ πάσσαλοι

: